Alüminyumun Tarihçesi

alüminyum profil

Kimyasal simgesi Al, yoğunluğu 2,5, atom ağırlığı 26,97 ve atom numarası 13 olan bir elemandır. Alüminyum, gümüş gibi beyaz renkte ve özgül ağırlığı 2,7 olan hafif bir metaldir.

Ergime noktası 650°, kaynama noktası 1.800°’dir. Alüminyum yüzeyi metali oksijenin etkisine karşı koruyan ince bir oksit tabakasıyla örtüldüğünden havaya karşı dayanıklıdır. Kolaylıkla levha ve tel durumuna getirilebilir. Çekiçle dövülebilir. Isı ve elektrik için iyi bir iletkendir.

Alüminyum tabiatta en fazla bileşiği bulunan bir metaldir. Bileşikler durumunda dünya yüzünün aşağı yukarı % 8’ini meydana getirir. Çokluk feltspat, mika ve bunların bozulmalarından meydana gelen kil şeklinde bulunur. Öteki önemli bileşikleri kriyoii (buztaşı) ve oksittir. Bunların her ikisi de teknikte önemi olan alüminyum filizleridir. Ülkemizde Zonguldak ve Toroslar’da zengin boksit damarları vardır.

Alüminyum ilk olarak Danimarka’lı fizik ve kimyacı Derstedt tarafından oksitten elde edildi. Bu işte indirgen olarak potasyum kullanılmıştı. Ama, 1886’da bulucularının adlarıyla isimlendirilen Hail – Heroult metodu alüminyumun ucuza elde edilmesini sağladı. Hail – Heroult metoduyla alüminyum elde edilmesi iki safhada olur:

1. Önce yüzde 50 oranında alüminyum oksiti (alümin) kapsayan boksit, yabancı maddelerden temizlenerek saf alümin istihsal edilir.

2. Sonra bu saf alümin ve kriyolit elektroliz edilir. Alüminyum kimyaca aktif bir metal olduğundan, alkali ve toprak alkali metalleri dışında ötekilerini tuzlarından açığa çıkarır.

Asitler ve hidroksitler alüminyumu kolayca etkilerler. Saf olarak pek ender kullanılır. Ama alaşımları geniş bir kullanma alanına sahiptir. Tabiatta elementel halde bulunmayıp, bileşikler halinde bulunur. Bileşikleri yerkabuğunun % 8’ini teşkil eder ve bolluk sırasında üçüncü gelir. Hemen hemen bütün kayalar özellikle volkanik kayalar % 60 alüminyum ihtiva eden alümino silikat mineralleridir.

1825 yılında Hans Oersted, metalik alüminyumu; alüminyum klorürü, potasyum amalgaması (potasyum civa karışımı) ile ısıtmak ve sonra da civayı destillemek (buharlaştırmak) suretiyle, metalik parlaklık gösteren bir toz halinde elde etmiştir: AlCl3 + 3K(Hg) ® 3KCl + Al (Hg)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.